bể bơi nào sâu nhất ở Bắc Giang?

Các bạn cho mình hỏi là bể bơi nào ở TP Bắc Giang là sâu nhất ạ? mình đã biết bơi và muốn tìm chỗ nào sâu một tí bơi mới thích bạn nào biết trả lời giúp mình nhà.
Thanks mọi người nhiều

thanhhoivn Train Asked tại Tháng Chín 4, 2017 in Mua Bán Tại Yên Dũng.
Thêm bình luận
2 Answer(s)

Bể bơi Quang Minh là sâu nhất 1m8, rùa vàng 1m7 có cả xông hơi 😀

admin Train Answered tại Tháng Chín 6, 2017.
Thêm bình luận

Rùa vàng 50k Quang Minh 45k

admin Train Answered tại Tháng Chín 6, 2017.
Thêm bình luận

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.